نرم افزار نسخه درمانی الکترونیک

نرم افزار نسخه درمانی الکترونیک

با توجه به حرکت جهانی رو به پیشرفت نظام سلامت به سمت الکترونیکی شدن و در راستای نیل به فوائد حاصل از آن به نظر می رسد ضرورت پیوستن نظام سلامت کشور، به این زنجیره در حال شکل گیری نیز کاملاً مشهود باشد و مهمتر آنکه اجرای چنین طرح عظیمی قطعا می تواند گام بزرگ و مهمی در راستای اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و به تبع آن کاهش دغدغه های بیماران, باشد. به مجموعه اطلاعاتی که از طریق پزشک و توسط نرم افزار به واسطه شبکه های ارتباطی متصل به مراکز داده ، به داروخانه، آزمایشگاه ، فیزیوتراپی ، مراکز پرتونگاری و سایر مراکز درمانی مجاز منتقل می شود و جایگزین تجویزهای پزشک و انتقال آنها از طریق دست نوشته و خود بیمار به این مراکز می گردد , سامانه نسخ الکترونیکی گفته می شود که در مطب پزشکان،داروخانه،آزمایشگاه،فیزیوتراپی،مراکز پرتونگاری و سایر مراکز درمانی کاربرد دارد.

مزایای نرم افزار نسخه درمانی الکترونیک

 • افزایش نیروهای مازاد و کاهش نیاز به جذب نیروهای جدید
  • الف) سازمانهای بیمه گر (تکنولوژی نرم افزاری جایگزین نیروی انسانی)
  • ب) مراکز ارائه دهنده خدمت ( به لحاظ بررسی اسناد بیمه ای و ...)
 • حداقل ماموریت (ایاب و ذهاب ) واحد اسناد بیمه ای به سازمانهای بیمه گر در استانها
 • ایفاء نقش مؤثر در پرونده الکترونیک سلامت بیماران
 • بررسی سیر یا روند درمان بیمار بر اساس میزان مصرف و دوز دارو توسط پزشک معالج
 • حذف ایاب و ذهاب بیمار جهت اصلاح نسخه نویسی به جهت مهر، امضاء پزشک، مهر همکار پزشک خانواده و ...
 • تسریع در روند یا گردش کاری: بیمار ، پزشک، داروخانه (صرفه جویی در وقت و افزایش سرعت دسترسی به نسخ)
 • ماندگاری نسخ ( نگهداری فایل تمامی نسخه های مربوط به یک بیمار)
 • پایش عملکردی پزشکان در تجویز دارو
 • آموزش، تحقیقات و پژوهش
 • ارتقاء کمی و کیفی مصرف دارو
 • مکانیزه شدن کمیته RUD

حذف یا کاهش چشمگیر کسورات بیمه ای به لحاظ :

 • قلم خوردگی نسخ
 • تاریخ آینده
 • تاریخ گذشته
 • فاقد مهر پزشک
 • فاقد امضاء پزشک
 • فاقد مهر همکاری پزشک خانواده
 • دورنگ بودن نسخ
 • تعرفه اضافه/ اشتباه
 • عدم نیاز به تاییدیه سازمان بیمه گر
 • عدم وضوح شماره نسخ (که نیاز به کپی و الصاق صفحه دفترچه دراد) یا شماره سریال
 • عدم وضوح مهر و شماره نظام پزشکی نسخ
 • از جمله مزایای این پیاده سازی می توان به قابلیت اتصال نرم افزار های مختلف داروخانه ای به سامانه های مرکزی این طرح اشاره نمود , که توان اجرایی پروژه را بسیار بالا برده و می توان سطح وسیعتری از استقرار را در نظر گرفت .

ماژولها و زیر سیستم ها

 • بهره گیری از سیستم نرم افزار مبتنی برERP که اجازه رشد سریع سیستم را بدون توقف عملکرد آن می دهد از قابلیت های این سامانه می باشد .
 • داشبورد های اطلاعاتی برخط , ماژول های ارتباطی با دیگر سامانه ها و ابزارهای جستجو به کمک بهینه سازی های صفحات نرم افزاری کمک شایانی به جذب مخاطب می نمایند .
 • نرم افزاری مبتنی بر مدیریت فرایند
 • تعریف فرایند ثبت و دریافت نسخه
 • مدیریت فرایند تائیدیه ها
 • بهره گیری از ماژول BPMS به منظور هر گونه فرایند درون نرم افزار
 • ماژول گزارش ساز
 • بهره گیری از داشبورد گزارشات
 • ایجاد انواع گزارشات و آمار به صورت نرم افزاری
 • تحت وب و مکانیزه شدن نرم افزار RUD
 • استفاده از وب سرویس جهت ارائه گزارشات به دیگر نرم افزارها
 • بهره گیری از وب سرویس
 • ارتباط با دیگر نرم افزارها جهت ارائه گزارش
 • دریافت اطلاعات از دیگر نرم افزارها و سرویس ها (همچون اطلاعات فهرست های بیمه ای)
 • ارسال داده به سامانه های تجمیع داده و طرح سلامت یکپارچه , از جمله سپاس
 • و ...